Una Nova dimensió de la xarxa de les ciutats a Catalunya: les àrees de cohesió

Full Text
Share
L’article parteix de la hipòtesi de l’existència d'un nou concepte de ciutat. Aquesta ha passat de ser d'una naturalesa nodal o focal a ser-ho de funcionament, de concepte i percepció difusos. L'objectiu principal és determinar l’amplitud d'aquesta ciutat, utilitzant com a paràmetre principal la mobilitat laboral obligada. Es parla de ciutat real, d’àrees de cohesió a Catalunya, i de ciutats reals estructuradores del territori català ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial (by-nc) Creative Commons by-nc3.0