Una Nova dimensió de la xarxa de les ciutats a Catalunya: les àrees de cohesió