20 anys del Servei d’Atenció a les Dones de la ciutat de Girona: impactes i aprenentatges d'un camí transformador

Share
El present informe recull una descripció i anàlisi del treball realitzat pel Servei d’Atenció a les Dones de Girona des de l’any 2003 fins al 2023. Per fer-ho s’ha recollit la informació mitjançant una anàlisi documental de les memòries, documents de descripció i funcionalitat del servei, i s’ha contrastat la informació amb fonts oficials de dades de la ciutat de Girona i de l’observatori (Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial). Alhora, s’ha recollit informació a través d’entrevistes a les persones professionals del servei, a professionals d’altres serveis del circuit d’atenció a dones en situació de violència masclista i a les dones usuàries mateixes. En el cas de les dones usuàries, han estat entrevistades tant dones ateses en el moment de desenvolupar aquest estudi com dones que ja havien finalitzat la seva vinculació amb el servei ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Share alike (by-sa) Creative Commons by-sa4.0