Prudenci Bertrana, el caçador d’enyorances. Estudi periodístic (1896-1938)

Texto Completo
embargat.txt embargoed access
Solicita copia
Al rellenar este formulario estáis solicitando una copia del artículo, depositado en el repositorio institucional (DUGiDocs), a su autor o al autor principal del artículo. Será el mismo autor quien decidirá enviar una copia del documento a quien lo solicite si lo considera oportuno. En todo caso, la Biblioteca de la UdG no interviene en este proceso ya que no está autorizada a facilitar artículos cuando éstos son de acceso restringido.
Compartir
The present study focuses on the journalistic facet of Prudenci Bertrana (1867-1941), which is the least studied among the literary, pictorial facets of his career. That being so, the aim of this work is to fill a bibliographic gap. Prudenci Bertrana was not only a painter and writer, but he also became a journalist out of necessity. In fact, he was an artist unable to renounce the ideal of art that led Bertrana to scrape out a living with his quill. Despite this, he contributed to the main headlines of the first half of the 20th century, and his journalistic output exceeds 2,700 texts. In order to give value to Bertrana's journalism, this doctoral thesis is divided into two parts. The first corresponds to the intellectual biography of the author, where the two stages in which he developed his journalistic practice are highlighted: the initiatory phase and the artistic awakening of Bartrana in Girona, as well as the consolidation stage in Barcelona -which was the most prolific, but it also was the most tragic on a personal level-. The second part of this study deals with his journalistic work, as well as it approches the most outstanding sections of the author in Barcelona, after presenting the list of articles collected in the annex: the chronicles of L'Esquella de la Torratxa, the ones from El Poble Català and La Publicidad, and the impromptu ones from La Veu de Catalunya. These different sections maintain a unity of character: they all describe the urban landscape of Barcelona from the ironic, perceptive perspective of someone longing for nature and feeling that he does not quite belong to the city. All things considered, this work aims to vindicate one of the most relevant figures of the contemporary Catalan literary scene ​
​ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.