Prudenci Bertrana, el caçador d’enyorances. Estudi periodístic (1896-1938)