Matemàtica i engenyeria: vincles en el marc STEAM

Share
Es fonamenta la importància d'ensenyar i aprendre de manera connectada i quins coneixements i creences del professorat ajuden a avançar en aquesta direcció. Seguidament, es descriu una activitat STEAM que promou l'enriquiment mutu de les matemàtiques i l'enginyeria ​
​Tots els drets reservats