L'ensenyament de l'estadística dels 11 als 16 anys

Aquesta publicació, dirigida als professors, recull els continguts i els aspectes metodològics per a l'ensenyament de l'estadística en el nivell educatiu d'ESO i Batxillerat. També conté un resum comentat de les 27 unitats didàctiques que configuren la segona part L'estadística al vostre món.

Material didàctic per l'ensenyament de l'estadística