Informe de comunitat: Esquerra del Ter (Girona)

Compartir
El present document forma part del "Projecte HEBE. L'empoderament dels joves en la comunitat. Anàlisi de casos a partir de tres comunitats (HEBE-III)" i és la continuació de la línia d'investigació iniciada al 2010 amb el projecte "L'avaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia d'aprenentatge per a l'empoderament personal i comunitari" (EDU2010-15122). A la convocatòria de l'any 2013 la investigació es va centrar en els joves i en els seus espais, moments i processos d’empoderament: "Projecte HEBE. L'empoderament dels joves: anàlisi dels moments, espais i processos que contribueixen a l'empoderament juvenil" (EDU2013-42979-R). Al 2017 es donava continuïtat a la investigació desenvolupada amb el projecte "Projecte HEBE. Identificació de factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil: anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors" (EDU2017-83249-R). Les qüestions concretes a què volem donar resposta amb aquesta investigació són: Com influeix la comunitat en l’empoderament juvenil? Quines estratègies i recursos hauria de potenciar la comunitat per tal de facilitar l'empoderament de les persones joves? Quines sinergies s'estableixen entre els projectes socioeducatius amb finalitat empoderadora i el seu entorn comunitari? Quin és l'impacte dels projectes d'empoderament juvenil en les persones joves mateixes i en la comunitat? Es vol que la resposta sigui a través de la veu i la mirada dels diferents agents implicats (joves, professionals, polítics i ciutadania), coconstruint coneixement i buscant generar impacte en les comunitats que hi participen. La metodologia emprada és l’estudi de casos, amb la qual cada comunitat esdevé un cas que ha de servir com a referent per ajudar a entendre i avançar en el disseny de polítiques i serveis socioeducatius públics per a la joventut. Entenem comunitat com aquella unitat territorial, ambiental i sociocultural que vincula les persones a partir de certs elements comuns. En aquest cas, es treballa amb 3 comunitats de Catalunya: el districte de Ciutat Vella de Barcelona (102.138 hab.), el barri oest de la ciutat de Girona (9.610 hab.) i el municipi de Celrà (5.390 hab.). El que aquí es presenta és la síntesi de la recerca feta a la comunitat configurada pel sector Esquerra del Ter a Girona. El contingut d'aquest informe de comunitat és la síntesi dels tres informes previs que s'han estructurat metodològicament a partir de les estratègies de recerca que s'han dut a terme: informe d'entrevistes, informe de relats de vida i informe de grups de discussió ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0