Protecció de la maternitat enfront dels riscos laborals : Anàlisi de l’article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Crespo Agustí, Mireia
Share
L’objectiu d’aquest treball és realitzar principalment un estudi de l’article 26 de la LPRL relatiu a la protecció de la maternitat enfront dels riscos laborals. Així doncs, per aconseguir aquest objectiu, he portat a terme una anàlisi de diferents sentències judicials més rellevants de diferents tribunals amb la finalitat de determinar l’argument i la resolució adoptada en cada cas respecte a aspectes relacionats amb l’article 26 de la LPRL. El contingut del treball s’estructura en tres capítols. El primer capítol es farà referència a l’evolució de la regulació normativa nacional, comunitària i internacional bàsica de la protecció de la maternitat en matèria de riscos laborals. El segon capítol s’estudiarà les obligacions de l’empresari per a la protecció de la maternitat. Per acabar, el tercer capítol relatiu als drets i les obligacions de les treballadores durant la maternitat es tractarà d’investigar, en primer lloc, si les treballadores tenen l’obligació de 9 comunicar el seu estat d’embaràs a l’empresari o no i quines són les possibles conseqüències que es poden derivar per no efectuar aquesta comunicació; en segon lloc, si el dret a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part és de titularitat exclusiva de la treballadora embarassada així com d’estudiar el contingut d’aquest dret i els seus requisits; i en tercer lloc, si el dret a la prestació econòmica per risc durant l’embaràs i la lactància natural té conseqüències jurídiques a més de veure la gestió i el procediment per obtenir aquesta prestació ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0