Origen i desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere en el mercat de treball

Carrasco Tortosa, Elsa
Share
D’acord amb els últims estudis estadístics per la Organització Internacional de Treball (OIT), actualment, menys de la meitat de dones ocupen un lloc de treball en comparació amb les quatre cinquenes part que representen els homes; el dèficit entre la taxa de participació en el treball dels homes i les dones encara és del 25,5%, i la disparitat mundial de remuneració entre ambdós sexes oscil•la el 23%. Per tal de superar tots aquests obstacles, les diferents institucions públiques, al llarg d’aquests anys, han posat en marxa polítiques d’igualtat de gènere que, mitjançant les estratègies o plans de intervenció i mecanismes institucionals, tenen l’objectiu de convertir la igualtat reconeguda legalment en una situació real. El present treball té l’objectiu de realitzar un estudi de la normativa a nivell internacional, europeu i nacional, amb el propòsit de dur a terme un recorregut per l’evolució en el tractament de la igualtat de gènere en l’àmbit del treball des de tots els diferents nivells d’actuació, com a punt de referència a l’estudi de la seva incidència en els Plans i Estratègies que s’han formulat fins el moment, i que posen de manifest l’exigència d’un compromís per part de les institucions i organismes públics; una major implicació dels agents socials a favor de la igualtat, així com la necessitat d’una coordinació entre tots els nivells de l’Administració ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització