Model d’actuació pel tractament de la violència masclista als centres educatius: prevenció, detecció i connexió amb la xarxa de serveis