Metodologia BIM en les licitacions d’obra pública situació actual i perspectives de futur

Rodrigo Olivé, Laura
Compartir
L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la situació actual de la implementació BIM en l’àmbit de l’obra pública, mitjançant l’estudi concret d’alguns dels òrgans de contractació que ja liciten els seus projectes i obres incloent aquesta metodologia a les bases dels seus contractes. A partir d’aquestes dades recopilades i analitzades, i contrastant-les amb el marc normatiu vigent i l’intercanvi d’impressions amb agents estretament vinculats amb aquest sistema, es pretén valorar el grau d’assoliment i maduresa a dia d’avui de la metodologia BIM. Per tal d’assolir aquest objectiu, el treball parteix de l’anàlisi de quatre de les principals promotores d’obra pública de Catalunya, en relació a les seves exigències relatives a la implementació BIM en totes les seves fases, tant en la redacció, l’execució de l’obra com en la gestió de la vida útil de l’edifici, per tal de poder establir les línies de millora de les guies/manuals BIM que s’ofereixen, i esdevenir eines útils, comprensibles i a l’abast real de tots els agents i contribuir a una millor consolidació dins l’àmbit. El treball també pretén posar en valor la necessitat de la metodologia BIM a l’obra pública, ja no només per les millores que aporta en l’estandardització de processos, la creació de bases de deses i la millor coordinació entre agents, entre molts altres, sinó també perquè el marc legal que actualment regeix l’obra pública així ho exigeix i cal donar-li el corresponent compliment. ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0