Metodologia BIM en les licitacions d’obra pública situació actual i perspectives de futur