La incidència de la Llei de Jurisdicció Voluntària en l’àmbit del Dret de successions

Share
Sobre la Llei de Jurisdicció Voluntària en l’àmbit del Dret de successions: qüestions generals, expedients de dret successori previstos en la llei de jurisdicció voluntària i en la llei del notariat i el dret civil català i altres actes en matèria successòria que contempla el dret català ​
​Tots els drets reservats