Acotacions del món pràctic a la propietat temporal i a la propietat compartida (II)