La Producció de documentals en grups cooperatius: aprenent creant en l'era de les tecnologies de la informació i la comunicació