La Realitat de l'autogestió de l'aprenentatge aplicada a la pràctica dels estudis de Dret