Canvis i conflictes en el món rural català (segles XVIII-XIX) : onze estudis d'història econòmica i social

Torras Elias, Jaume
Compartir
Aquest llibre recull onze textos, entre articles i comunicacions, escrits i publicats en diferents moments i circumstàncies, però relacionats tots ells amb el món rural del segle xviii i la primera meitat del xix. Cada text pot ser llegit independentment dels altres, atesa l’amplària del període i la varietat dels temes. Tanmateix, l’índex els ordena en tres blocs que agrupen textos afins per la cronologia a la qual es refereixen o les qüestions que tracten. Cal afegir que no s’ha alterat el contingut original dels textos ni tampoc l’aparell crític que inicialment els acompanyava ​
​Tots els drets reservats