Anàlisi dinàmica de la competitivitat dels sectors productius i de les branques d'activitat per a Catalunya i Balears: una anàlisi retrospectiva

Share
L'objectiu de l'estudi és presentar un sistema d'indicadors que, basat en l'anàlisi dinàmica de l'excedent brut d'explotació real i de les seves variables explicatives, permet obtenir una jerarquia competitiva dels sectors productius i de les branques d'activitat d'una economia ​
​Tots els drets reservats