Noves dades sobre el sindicat remença de 1448 [Ressenya del llibre El sindicat remença de l'any 1448, de M. Mercè Homs Brugarolas]

Share
L'Ajuncament de Girona ha publicat un nou volum de la col•lecció Documents de l'Arxiu Municipal, el número 11, fent realitat un dels objecrius que van inspirar el naixement d'aquesta extraordinària col•lecció: posar els documents històrics de la ciutat a l'abast dels investigadors i els ciutadans interessats ​
​Tots els drets reservats