Grup de Recerca en Estudis Culturals

El Grup de recerca en Estudis Culturals és un grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG) què neix pel desig d’un grup de professores i professors del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Facultat de Lletres de la UdG l’any 2000. La línia prioritària de cerca del grup és l’estudi de la història de la cultura escrita, visual i musical de les èpoques medieval i moderna. Des d’aleshores alguns dels i de les components del Grup hem anat treballant i disposant d’ajuts per a la dinamització de la recerca en el seu sí. Disposem de diversos ajuts de recolzament a la recerca i de convenis de transferència del coneixement.

Per més informació podeu consultar el web del grup de recerca

La línia prioritària de cerca del grup és l’estudi de la història de la cultura escrita, visual i musical de les èpoques medieval i moderna. Des d’aleshores alguns dels i de les components del Grup hem anat treballant i disposant d’ajuts per a la dinamització de la recerca en el seu sí.