Experiències i reflexions portades a terme en l'avaluació de competències en assignatures de l'àrea de Física Aplicada