Cap a una orientació més pràctica i un aprenentatge actiu en l'assignatura d'Administració d'Empreses