Creació de racons a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples