Els Inventaris post mortem: una font per a la història econòmica i social

Compartir
L’origen d’aquest llibre es troba a la jornada d’estudi Els inventaris post mortem com a font per a la història econòmica i social celebrada a la Universitat de Girona el 2 de desembre de 2016 i organitzada per l’Associació d’Història Rural i el Centre de Recerca d’Història Rural (Universitat de Girona).1 El seu propòsit era facilitar la trobada de diversos historiadors i historiadores que havien treballat o estaven treballant amb inventaris post mortem per aproximar‑se a la història econòmica i social dels segles medievals i moderns, per tal de fer una valoració crítica d’aquesta font i/o mostrar els resultats de recerques portades a terme mitjançant el seu ús ​
​Tots els drets reservats