Comptes de senyor, comptes de pagès: les comptabilitats en la història rural

Share
Llibre sobre les fonts comptables en l'estudi de la història rural i com es portava la comptabilitat agrària en els manuals de comptabilitat. El llibre descriu diferents fonts comptables que van dels llibres de l'Almoïna medievals de Girona, fins els llibres de comptes de les possessions mallorquins, passant per les comptabilitats de les institucions monacals, de la pagesia del mas, i de l’aristocràcia mallorquina o els industrials catalans. Finalment s’exploren algunes possibilitats d’ús dels diferents tipus de comptabilitat agrària per a la investigació històrica en l’àmbit de la història agrària ​
​Tots els drets reservats