Delmes, censos i lluïsmes: el feudalisme tardà a la Catalunya vella (vegueria de Girona, S. XVI-XVII)

Share
Aquest treball vol assenyalar quines han estat algunes de les principals línies mestres del feudalisme tardà a la vegueria de Girona durant els primers segles de l’època moderna que, potser, es poden fer extensibles a altres indrets de la Catalunya Vella. L’objectiu és proporcionar el marc. I això des de perspectives que parteixen d’allò concret, des de la senyoria, de la parròquia, de la universitat pagesa o del mas, per poder tornar a l’àmbit general ​
​Tots els drets reservats