Els Propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya (1890-1936)

Planas i Maresma, Jordi
Share
Aquest llibre centra l’atenció en el període que s’obre amb la crisi agrària de finals del segle XIX i acaba dramàticament amb la Guerra Civil, i pretén explicar la participació de l’IACSI (Institut Agrícola Català de Sant Isidre) en el moviment associatiu agrari d’aquest període ​
​Tots els drets reservats