Determinació de les propietats mecàniques d’un compòsit imprès per FDM

Saad, Ilyass
Share
En aquest treball s’intenta determinar la millor configuració per imprimir cada tipus de proveta, i caracteritzar les propietats mecàniques de les provetes en les tres direccions, i veure com afecta el tractament de vapor d’acetona a aquestes propietats. Es volia caracteritzar un material nou de la casa 3DXTECH (concretament el 3DXMAX™ CFRABS) en les tres direccions, perquè degut al procés de fabricació les propietats canvien segons la direcció d’impressió, i per això cal caracteritzar les propietats elàstiques (mòdul de Young i coeficient de Poisson) i resistència en les tres direccions. El filament és un material compòsit amb matriu d’ABS (85%) i reforçat amb fibra de carboni (15%). S’han imprès tres tipus de provetes diferents (segons la direcció d’impressió), algunes de les quals se’ls hi aplicat un tractament de vapor d’acetona per millorar l’adhesió transversal entre els fils i així millorar la resistència transversal del material. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0