Determinació de les propietats mecàniques d’un compòsit imprès per FDM