Visualitzant Taula C: Tutorització dels estudiants per data de publicació