Visualitzant Taula C: Tutorització dels estudiants per autor