Polítiques educatives a l'entorn de l'escola rural

orcId Feu, Jordi
Feu, Jordi
Share
Aquest article té com a objectiu analitzar des d’una perspectiva històrica i sociològica, les diferents polítiques educatives “teòriques” sobre l’escola rural que s’han projectat a Espanya i a Catalunya des que es comença a articular l’Estat liberal fins a pràcticament els nostres dies. L’amplitud del període, gairebé fa dos segles, fa, que només exposem una panoràmica, una visió general del que han estat els projectes educatius formals pensats per al medi rural ​
​Tots els drets reservats