Diversitat sexual i de gènere a Girona: una aproximació a la situació de les persones LGTB a la ciutat

Share
En aquest dossier es presenten breument els principals resultats de la recerca sobre la situació de les persones lesbianes, gais, trans* i bisexuals (LGTB) a la ciutat de Girona. Aquesta recerca es va portar a terme en el marc del projecte “DIVERCITY. Prevenint i combatent la transfòbia en petites i mitjanes ciutats d’Europa”, cofinançat pel Programa Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea (2015-2017). Van participar en el projecte un total de sis ciutats europees: Charleroi (Bèlgica), Girona (Espanya), Nottingham (Regne Unit), Sabadell (Espanya), Tessalònica (Grècia) i Wroclaw (Polònia). La institució encarregada de la recerca a la ciutat de Girona va ser la Universitat de Girona, que amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat va portar a terme una diagnosi de la situació de les persones LGTB i una anàlisi de les bones pràctiques per combatre la discriminació de les persones LGTB, elaborant propostes d’intervenció per tal de millorar el benestar de les persones LGTB a la ciutat. Cal destacar que les persones LGTB experimenten violència i discriminació en diversos àmbits de la seva vida a causa de la LGTB-fòbia. Una gran quantitat de persones LGTB migren a les ciutats, com ara a Barcelona, a fi d’accedir a l’anonimat, a espais d’oci i de socialització confortables i als serveis bàsics. No obstant això, a les ciutats petites i mitjanes l’accés a aquests recursos acostuma a ser més difícil que a les grans àrees urbanes, atesa la menor disponibilitat de recursos dels organismes i serveis locals i a la feblesa de l’estructura associativa. Tanmateix, les ciutats petites tenen altres potencialitats que poden tenir valor per a les persones LGTB i que s’han de tenir presents en una anàlisi rigorosa de la situació d’aquestes persones. Per aquesta raó, amb aquest breu informe de resultats es pretén fer visible la diversitat LGTB a Girona, així com les experiències personals, col·lectives i organitzatives que es donen a la ciutat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0