Modelo de formación dirigido a profesores de secundaria del área de ciencias experimentales basado en la sostenibilidad

Share
In order to contribute to the advancement of curricular Sustainability, we developed a Training Model that promotes action for transformation. Under the paradigm of socio-critical research we apply mixed research models: the Grounded Theory, a Survey and a Success Case Study of Schumacher College. The most appropriate theoretical approaches contribute to the development of an ecological worldview and non-materialist values. Among the essential contents of sustainability are contemporary problems and their solutions from a positive approach, holistic science, alternative economic models and the philosophy of transformation. The teaching methodologies will play a decisive role in the possible effectiveness of our proposal, being especially characterized by the need to use a great diversity of active methodologies, interdisciplinary and contextualized work, co-creation techniques, artistic expression and the application of Theory U. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.