Creació i optimització de mecanismes mecànics senzills

Bruguera Tornés, David
Compartir
Per al desplegament i la realització del disseny d’una màquina, cal realitzar un acurat estudi de disseny, de viabilitat i d’assemblatge, unes tasques en les quals encara no s’ha avançat prou en una automatització amb mètodes computacionals i, per tant, s'hi ha de de dedicar una notable quantitat de temps i, alhora, de recursos. Així mateix, per al disseny dels mecanismes cal desenvolupar tot un procés i unes tècniques d’optimització amb la finalitat de poder optimar l’acció i l’efecte i tenir, amb el consegüent estalvi de temps, més marges de beneficis; no obstant això, tot aquest procés encara se sol realitzar a mà o bé fent ús d’uns paràmetres predefinits i, per tant, poc àgils. El propòsit d’aquest treball consisteix, fonamentalment, en el fet de facilitar, ajudar i ser un bon suport als dissenyadors de mecanismes basats en engranatges, amb la finalitat d’anar reduint el temps i els diners que fins ara s’han hagut d’anar invertint en aquestes fases inicials del procés de construcció de mecanismes, la qual cosa implicaria que s’hauria produït una significativa optimització en el decurs del procés que resultaria, considerem, més àgil i senzilla, per tant, menys costosa ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0