Creació i optimització de mecanismes mecànics senzills