Estudi de les pèrdues en formigó posttesat mitjançant tècniques basades en extensometria

Sandonis Coll, Josep
Grabalosa Castanyer, Sergi
Full Text
Share
Es proposa determinar les pèrdues de posttesat emprant un mètode que ampliï l'abast de les mesures efectuades actualment (tensió en el moment d'efectuar el tesat) incorporant pèrdues i comportament a llarg termini. El sistema consisteix a adherir una galga extensomètrica a un fleix amb un perímetre equivalent al del cordó a instrumentar. Aquest fleix s'adhereix al seu moment, al cordó a instrumentar. Per tal de validar la qualitat de les mesures del dispositiu indicat, es fan proves d'adherència, emprant diferents tipus d'adhesiu i proves de repetitivitat per verificar la persistència de les mesures efectuades. També s'analitza la incidència del gruix del fleix en la qualitat de les mesures. Finalment es verifica la possibilitat d'incorporar el procés descrit als temps habituals a obra per aquest tipus d'actuació ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0