Sistema d'ajut a la decisió per la selecció de sistemes de sanejament

Share
The selection of the most appropriate wastewater treatment involves a complex decision making process. For that reason, some tools have been developed in recent years in order to deal with this complexity, as Novedar_EDSS (Garrido, 2013), which represents a step forward. The aim of this thesis is to improve the decision making process in wastewater treatment selection. In that sense, technical viability of Novedar_EDSS is firstly demonstrated through different real cases. Moreover, the integration of this EDSS with an optimization tool allows a further evaluation of the treatment alternatives. Apart from this, a contribution to support decisions in the industrial sector has been made by re-designing Novedar_EDSS considering the casuistry in the food and beverage sector. Finally, in order to tackle the new paradigm, where WWTP move from pollutant removal to resource recovery facilities, the new EDSS has been defined ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.