{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient" , "dc.contributor.author": "Castillo Llorens, Alba" , "dc.date.accessioned": "2017-05-22T06:11:10Z" , "dc.date.available": "2017-05-22T06:11:10Z" , "dc.date.issued": "2017-03-17" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/402947" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/14017" , "dc.description.abstract": "The selection of the most appropriate wastewater treatment involves a complex decision making process. For that reason, some tools have been developed in recent years in order to deal with this complexity, as Novedar_EDSS (Garrido, 2013), which represents a step forward. The aim of this thesis is to improve the decision making process in wastewater treatment selection. In that sense, technical viability of Novedar_EDSS is firstly demonstrated through different real cases. Moreover, the integration of this EDSS with an optimization tool allows a further evaluation of the treatment alternatives. Apart from this, a contribution to support decisions in the industrial sector has been made by re-designing Novedar_EDSS considering the casuistry in the food and beverage sector. Finally, in order to tackle the new paradigm, where WWTP move from pollutant removal to resource recovery facilities, the new EDSS has been defined" , "dc.description.abstract": "La selecció del tractament més adequat per a les aigües residuals implica un procés de presa decisió complex. És per això que en els darrers anys s’ha treballat en el desenvolupament d’eines per a ajudar-hi, com Novedar_EDSS (Garrido, 2013), que representa un pas endavant. L’objectiu d’aquesta tesi és contribuir a la millora del procés de presa de decisió en la selecció d’alternatives de tractament d’aigües. Per això, en primer lloc, s’analitza la viabilitat tècnica de Novedar_EDSS mitjançant casos reals. A més, s’integra aquest EDSS amb un optimitzador per fer una avaluació més completa de les alternatives de tractament a aplicar. A banda d’això, es contribueix al suport a la decisió per al sector industrial, re-dissenyant Novedar_EDSS per a aplicar-lo al sector d’alimentació i beguda. Finalment, es treballa en la definició d’un EDSS per tractar el nou paradigma a les EDAR, en que es consideren instal·lacions per la recuperació de recursos" , "dc.format.extent": "146 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "EDSS" , "dc.subject.other": "Environmental Decision Suport Systems" , "dc.subject.other": "Sistemes de suport a les decisions ambientals" , "dc.subject.other": "Sistemas de soporte a las decisiones ambientales" , "dc.subject.other": "WWTP process selection" , "dc.subject.other": "EDAR" , "dc.subject.other": "Demonstration" , "dc.subject.other": "Demostració" , "dc.subject.other": "Demostración" , "dc.subject.other": "Integration" , "dc.subject.other": "Integració" , "dc.subject.other": "Integración" , "dc.subject.other": "FDM wastewater" , "dc.subject.other": "Sector d'alimentació i begudes" , "dc.subject.other": "Sector de alimentacion y bebidas" , "dc.subject.other": "Tractament d'aigües residuals" , "dc.subject.other": "Tratamiento de aguas residuales" , "dc.title": "Sistema d'ajut a la decisió per la selecció de sistemes de sanejament" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Poch, Manuel" , "dc.subject.udc": "628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }