Baló de contrapulsació intraaòrtica: efectivitat i complicacions: treball de revisió bibliogràfica

Martín Contreras, Ruth
Compartir
Introducció: El Baló de Contrapulsació Intraòrtica (BCIA) és un dispositiu d’assistència circulatòria. Les seves indicacions són diverses, tot i que actualment la més freqüent és l’assitència ventricular esquerra. Tot i això, la seva efectivitat es troba molt discutida. Els pacients portadors del BCIA poden presentar complicacions que són importants conèixer per poder garantir la seguretat i l’atenció adequada dels pacients portadors d’aquest dispositiu. Objectius: Conèixer l’efectivitat del baló de contrapulsació intraòrtica, descriure les principals complicacions derivades del seu ús i conèixer el paper d’infermeria en l’actuació i prevenció de complicacions. Material i mètodes: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica durant els mesos de març, abril i maig de 2016 a les bases de dades CINAHL, Medline PubMed, Cochrane Plus Library, Scielo, Dialnet Plus i Trip Database. Les paraules clau utilitzades són: baló de contrapulsació intraaòrtica, complicacions, efectivitat, activitats d’infermeria, infermeria. Els criteris d’inclusió establerts han estat: articles publicats entre gener de 2011 fins l’actualitat; articles de llengua castellana, catalana o anglesa; estudis realitzats amb població adulta de qualsevol edat i portadors del BCIA com a subjecte d’estudi i articles que responguin als objectius de la revisió bibliogràfica. S’han inclòs 13 articles per la realització del treball. Resultats: Hi ha una gran varietat de disseny d’estudi en els 13 articles trobats. La majoria d’ells contemplen l’efectivitat del BCIA i la seva relació amb la mortalitat i només 3 estudis descriuen les complicacions principals del dispositiu. Segons els autors dels estudis seleccionats, el BCIA pot resultar efectiu en alguns casos i hi ha un baix índex de complicacions en els pacients portadors d’aquest. Tot i això, degut a alguna mancança metodològica com ara el tamany mostral dalgun estudi i la poca recerca recent sobre aquest dispositiu no es poden extreure conclusions fiables. Pel que fa al paper d’infermeria en l’actuació i prevenció de complicacions, no s’han trobat recerques de qualitat publicades en bases de dades indexades en ciències de la salut.Conclusions: Es considera efectiu el BCIA com a tractament antiarrítmic però no hi ha efectivitat demostrada en casos de xoc i IAM. També s’ha trobat efectivitat en casos de pont al transplantament i en isquèmia persistent. Com a complicacions més freqüents s’han identificat la lesió vascular i l’hemorràgia greu. El coneixement de l’efectivitat i complicacions del BCIA implica una actuació infermera adequada durant la instauració, funcionament (per contribuir en l’efectivitat) i retirada d’aquest dispositiu. Així com garantir la seguretat de la persona atesa realitzant l’atenció requerida per la prevenció i/o resolució de possibles complicacions. Existeix una manca d’evidència científica en les cures infermeres en el malalt amb BCIA per la prevenció i actuació davant possibles complicacions ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0