An efficient methodology for the experimental characterization of mode II delamination growth under fatigue loading

Text Complet
025849.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Crack growth rate curves provide information about the delamination resistance of composite materials under cyclic loading. The existing methodologies for mode II fatigue testing using three-point bending end-notched flexure (3-ENF) under constant cyclic displacement conditions yield discontinuous delamination growth rate curves, therefore requiring a batch of several specimens to be tested under different severity conditions in order to fully characterize the crack growth. This work describes a variable cyclic displacement test procedure that, in combination with the real time monitoring of the specimen's compliance, allows the crack growth rate to be measured for the desired range of severities with a single specimen, thus avoiding any human intervention during the test ​
​Tots els drets reservats