Estudi de les interfases dels materials compostos formats per PLA amb reforços de fibres o filaments naturals

Givica Muñoz, Sergio
Share
L'objectiu principal d'aquest treball és l'obtenció d'un material compost totalment biodegradable que competeixi amb el polipropilè (PP) reforçat amb fibra de vidre (GF) quant a prestacions mecàniques. Per complir aquest objectiu s'efectuaran processos de deslignificació als filaments de jute per a ser utilitzats com a reforç natural i assolir una bona interfase. S'estudiaran les seves propietats mecàniques a tracció, flexió i impacte; així com les seves propietats tèrmiques mitjançant un anàlisi termogravimètric (TGA), una calorimetria diferencial de rastreig (DSC) i un anàlisi dinàmic mecànic (DMA). Finalment s'observarà la secció fracturada d'una proveta de cada material mitjançant microscòpia electrònica de rastreig (SEM) ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0