Estudi de les interfases dels materials compostos formats per PLA amb reforços de fibres o filaments naturals