Disseny i gestió d’una xarxa elèctrica per la càrrega de vehicles elèctrics

Cabarrocas Ontiveros, Josep
Share
Aquest projecte consisteix en el disseny i la gestió d’una xarxa elèctrica per la càrrega de vehicles elèctrics, també anomenat electrolinera. Aquest parc estarà format per un sistema de generació amb energies renovables acoblat a la xarxa elèctrica i la seva principal funció serà carregar cotxes i bicicletes elèctriques. Hi haurà un sistema de generació eòlica, un sistema de generació solar, els carregadors elèctrics, els convertidors, els inversors, un edifici amb un restaurant i l’aparellatge necessari per el seu correcte funcionament. Les fonts de generació alimentaran les càrregues (carregadors dels cotxes, de les motos i la instal•lació elèctrica de l’edifici) quan hi hagi producció suficient, mitjançant un convertidor i inversors. En el cas de no disposar de suficient producció eòlica ni solar, les càrregues absorbiran energia directament de la xarxa. En el cas contrari, on es té més producció que consum, l’energia sobrant es vendria a la xarxa elèctrica . Per dimensionar el parc de càrrega de vehicles, primer es veuen els diferents tipus de càrrega que existeixen actualment i es selecciona el carregador que s’utilitzarà. Abans de passar a dimensionar els sistemes de generació, es fa un càlcul de consums per estimar quina serà l’energia que es necessitarà. En aquest càlcul es tindrà en compte el consum dels cotxes, el consum de les motos i el consum de l’edifici. Com que està connectat a la xarxa, es farà el dimensionament d’unes cel•les de mitja tensió, un transformador i un comptador bidireccional que permetrà fer les lectures d’energia intercanviada amb la companyia distribuïdora. Per concloure el projecte, es fa un estudi de viabilitat marcant una tarifa de càrrega ràpida (càrrega de cotxes) i una tarifa de càrrega normal (motos). Aquesta tarifa anirà pujant any rere any, marcat per la inflació ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0