Instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics i de bateries per poder limitar la potència elèctrica contractada d’un bloc de pisos

Valero i Cateura, Marc
Share
L’objectiu d’aquest treball/projecte de final de grau és: D’una banda, treballar la ITC BT 52 del reglament de baixa tensió, instal·lacions amb finalitats especials: Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. És a dir, desgranar tota la informació d’aquesta instrucció i els seus derivats (VE, recàrrega del VE, esquemes d’instal·lació, bateries etc.). D’altra banda, redactar un projecte, en aquests cas elèctric tot i no estar-hi especialitzat, amb totes les seves parts necessàries. Abans de començar el projecte es va plantejar una sèrie de possibilitats al voltant de les quals s’ha fet la recerca i redacció d’aquest: Creació d’un edifici fictici amb unes característiques fictícies sobre el qual es basarà tot el projecte, electrificació adequada per l’habitatge amb la infraestructura de recàrrega, necessitat o no de la instal·lació d’un transformador d’acord amb el RD 1955/2000 i viabilitat en la instal·lació de bateries externes per intentar reduir el valor de la potència contractada ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0