De l'Argentina, del Marroc i del Paraguai a l'hivern i a l'estiu