Qualitat de vida percebuda en el malalts amb colitis ulcerosa: projecte de recerca

Rosa Subirats, Elisabet
Compartir
En els últims anys la colitis ulcerosa ha patit un increment en la seva prevalença a l’igual que també s’han obtingut més coneixements sobre la malaltia. Un dels aspectes importants d’aquesta és la qualitat de vida en els malalts que la pateixen partint de l’existència d’un seguit de factors desencadenats per la malaltia que provoquen un fort impacte en la seva qualitat de vida i per tant un canvi tant en l’àmbit personal com en l’àmbit social. Aquest fet, dóna lloc a que sigui imprescindible avaluar la qualitat de vida percebuda dels malalts i conèixer els factors que influeixen de forma més rellevant per tal de millorar-la L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la qualitat de vida percebuda d’aquests malalts, i relacionar-la amb les variables sociodemogràfiques, clíniques i laborals i diversos factors que hi influeixen. La població d’estudi seran els malalts de colitis ulcerosa de la comarca d’Osona visitats pel Consorci Hospitalari de Vic en els anys 2013-2014. Per a l’avaluació de la qualitat de vida s’emprarà metodologia mixta, quantitativa i qualitativa Els instruments que s’utilitzaran en l’estudi quantitatiu seran un qüestionari ad-hoc i el qüestionari IBDQ-32. En la metodologia qualitativa es formaran grups de discussió als que se’ls hi passarà una entrevista grupal semiestructurada L’anàlisi de dades quantitatives es portarà a terme mitjançant el paquet informàtic SPSS 20 i per les dades qualitatives s’utilitzarà el programa N-vivo 10 per analitzar el discurs dels participants establint categories i codis fins a saturar la informació Els resultats d’aquest estudi ens serviran per tenir una informació més àmplia de la seva percepció de qualitat de vida i quin són els factors que influeixen de manera més important en aquesta i així poder detectar les necessitats dels pacients i millorar l’atenció a aquests malalts ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització