Qualitat de vida percebuda en el malalts amb colitis ulcerosa: projecte de recerca

Localització