Estudi del posicionament de la província de Girona en el nou context logístic

Sureda Xifra, Jordi
Share
En els darrers anys, s’estan produint canvis a nivell mundial que afecten a la manera com les organitzacions i els països gestionen les seves activitats logístiques. Entre les tendències clau que impulsen aquests canvis s’inclouen l’augment del comerç internacional, la deslocalització de la producció i una major preocupació pel medi ambient. Així mateix, la crisi global que ens ha afectat durant els darrers anys ha impulsat una reducció dels costos de les empreses que ha afectat també els costos logístics, que s’han intentat reduïr mitjançant diferents tècniques com la centralització de les produccions, l’eliminació d’intermediaris i la internalització d’alguns serveis. Finalment, la manca de consum intern català i espanyol provocada per la crisi financera global iniciada l’any 2007 ha impulsat les exportacions a nivell català i, de forma més intensa, a nivell gironí. L’objecte d’aquest projecte és analitzar el posicionament de la província de Girona a nivell català, espanyol, europeu i mundial, davant la necessitat d’afrontar aquests nous reptes, i estudiar quins serien els canvis necessaris a realitzar per tal d’esdevenir un pol logístic important en el nou context. D’aquesta manera, s’analitzarà la situació actual a nivell logístic de la província, estudiant, entre altres elements, les infraestructures disponibles, els fluxes d’entrada i sortida de mercaderies i els operadors logístics i transportistes existents. S’analitzaran també les noves tendències logístiques: l’augment de les exportacions gironines i catalanes, la deslocalització de la producció d’algunes empreses, la necessitat de les empreses de reduïr els stocks per millorar la seva rendibilitat, el transport multimodal, el repte de reduïr els nivells de CO2, canvis normatius en el transport per carretera… D’aquest anàlisi en resultaran unes àrees d’oportunitat a partir de les quals podrem definir les accions necessàries i el posicionament logístic óptim que permetran a la província de Girona adaptar-se i beneficiar-se del nou context. Mostrarem la possible aplicació d’aquestes accions en dos casos d’estudi d’empreses reals, per tal de mostrar-ne la viabilitat i les millores que implicarien en cas d’aplicar-se ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització